kursy PPG, PPGG

kursy PPG, PPGG                                         ZAPISZ SIĘ !

W ramach naszej działalności prowadzimy również kursy PPG i PPGG. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego etapu szkolenia paralotniowego. Zajęcia prowadzone są na sprzęcie szkoły lub uczestnika kursu i obejmują teorię i praktykę zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

kursy PPG – szkolenie w locie:
15 – 20 lotów w łącznym czasie nie mniej niż trzy godziny nalotu dla osób po pierwszym etapie szkolenia paralotniowego.

Miejsce szkolenia – Szczyrk, Zakopane

kursy PPGG – szkolenie w locie:
40 – 45 lotow w łącznym czasie nie mniej niz dziesieć godzin nalotu.

Miejsce szkolenia – Szczyrk.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia, na podstawie którego ULC dokonuje wpisu do Świadectwa Kwalifikacji. Piloci nie posiadający ŚK pilota PP na podstawie uzyskanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia PPG lub PPGG mogą przystąpić do egzaminu na ŚK pilota paralotni PPG lub PPGG.

PARALOTNIE Z NAPĘDEM (PPG), MOTOPARALOTNIE (PPGG)

TERMINY do ustalenia indywidualnego

W ramach naszej działalności prowadzimy również szkolenie na paralotniach z napędem i motoparalotniach.. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego etapu szkolenia paralotniowego.

Zajęcia prowadzone są na sprzęcie szkoły lub uczestnika kursu i obejmują teorię i praktykę zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Całość zakończona jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, uprawniającego do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją LKE na świadectwo Kwalifikacji PPG, lub PPGG

Piloci posiadający świadectwo Kwalifikacji PP otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, na podstawie którego ULC dokonuje wpisu o uzyskanym uprawnieniu pilota PPG lub PPGG.

SZKOLENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM (TANDEM)

TERMINY do ustalenia indywidualnego

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie świadectwa Kwalifikacji oraz udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin.

Szkolenie obejmuje część teoretycznąą i praktycznąą (minimum 10 lotów)

Zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia na podstawie którego ULC dokonuje wpisu do Świadectwa Kwalifikacji.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress